Hodinky STORM - Stormwatches eshop

Založit účet

Pravidla pro vydání a využití klubové karty STORM

 1. Cílem Klubu STORM je poskytnout zákazníkovi informace o novinkách, zajímavostech a aktuálních nabídkách společnosti STORM a poskytnout mu slevy za jeho pravidelné nákupy.
 2. Možnost získat Klubovou kartu a tudíž automatické členství v Klubu STORM má každý zákazník, který vyplní požadované kontaktní osobní údaje a Dotazník spotřebitelského chování.
 3. Po vyplnění údajů bude spolu s pravidly v nejbližším možném termínu zákazníkovi zaslána poštou jeho vlastní Klubová karta.
 4. Karta je nepřenosná, časově neomezená a její vydání je zdarma.
 5. Každá Klubová karta má unikátní číselný kód a po jejím předložení ve značkových prodejnách STORM automaticky opravňuje uživatele požadovat slevu ve výši 5% na veškeré vybrané zboží STORM v jakékoliv hodnotě.
 6. Kartu mějte při nákupu vždy při sobě, bez předložení karty nelze slevu uplatňovat.
 7. Celková výše hodnoty nákupů se uživateli karty průběžně načítá.
 8. Po překročení celkové hodnoty nákupů s užitím Klubové karty ve výši 10.000 Kč má uživatel při dalším nákupu automaticky právo na slevu ve výši 10% na veškeré vybrané zboží.
 9. Po překročení celkové hodnoty nákupů s užitím Klubové karty ve výši 20.000 Kč má uživatel při dalším nákupu automaticky právo na slevu ve výši 15% na veškeré vybrané zboží.
 10. Hodnota slevy a výše hodnoty nákupů se počítá automaticky a není třeba kartu měnit.
 11. O aktuální výši hodnoty nákupů a výši poskytnuté slevy budete informováni v prodejně STORM po předložení karty.
 12. Unikátní číselný kód může rovněž sloužit uživateli pro komunikaci v rámci Klubu STORM na internetových stránkách provozovatele a při písemné komunikaci s ním.
 13. Při ztrátě karty či jejím poškození nemá právo uživatel na vystavení jejího duplikátu a zachování jejích výhod, ale může požádat o vydání karty nové.
 14. Vrátí-li zákazník zakoupené zboží, celková hodnota dosud realizovaných nákupů se mu příslušně sníží. V souladu s body 8 a 9 těchto pravidel pak může dojít i k snížení výše poskytované slevy.
 15. Pravidla mají platnost od 1. 4. 2008
 16. Tato pravidla mohou být nahrazena v průběhu trvání pravidly novými.
 17. Slevy poskytované na Klubové karty STORM se nesčítají s dalšími slevami poskytovanými provozovatelem a nevztahují se na internetový obchod STORM.
 18. Zboží zakoupení při využití jiné slevy než té, která je poskytnuta na Klubovou kartu, se do celkové výše hodnoty nákupů nezapočítává.
 19. Odevzdáním osobních údajů a dotazníků vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami využívání Klubových karet STORM. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním osobních údajů za účelem evidence poskytnutých slev a za účelem zařazení do databáze sloužící marketingovým účelům pořadatele a jím pověřené společnosti. Vyjadřuje svůj souhlas se zasíláním informací ve formě dopisu, SMS a emailu.