Hodinky STORM - Stormwatches eshop

Založit účet

Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu STORM na www.stormwatches.cz (dále jen OP) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva) v oblasti prodeje náramkových hodinek a dalších módních doplňků značky Storm mezi Daliborem Kubíkem (IČO 49645609, DIČ CZ6806121905) jako prodávajícím /dále jen „prodávající“/ a kupujícími /dále jen „kupující“/.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito OP se řídí platnou českou legislativou.

Sídlo provozovny prodávajícího: STORM, Ke mlýnu 1, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4

Ceny zboží

Cena se řídí aktuálními platnými ceníky STORM a ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

Provozovatel internetového obchodu STORM je plátcem DPH a veškeré ceny uváděné na stránkách tohoto internetového obchodu STORM (dále jen „e-shop“) jsou uváděny včetně DPH.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Objednání zboží – uzavření kupní smlouvy

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní a provádět objednávání zboží.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu, kde je mu před zasláním objednávky umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil.

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s obchodními podmínkami e-shopu. Po odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému e-shopu. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní emailovou adresu, bude mu na ni doručena informace o průběhu vyřízení objednávky. Pokud by se nezobrazila informace o odeslání objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

Způsob platby

  • Dobírka – platba při doručení zboží poštou na doručovací adresu uvedenou v objednávce.
  • Bezhotovostně platební kartou

Zpracování objednávky

Objednávku zadanou kupujícím na požadované zboží vyřídí prodávající v nejbližším možném termínu v závislosti na aktuálním stavu skladových zásob.

V případě nejasností má prodávající právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů.

Termín dodání zboží

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. Obvyklá dodací lhůta je 12 pracovních dní. V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Prodávající se zavazuje, dle svých možností snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník právo zrušit svoji objednávku, a to telefonicky, případně formou emailu.

Způsob dodání zboží

  • prostřednictvím České pošty po celé ČR formou profi balíku. Neúčtujeme přepravné ani balné.

Převzetí zboží

Kupující by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí informovat bezprostředně Prodávajícího a požadovat nápravu v nejbližším možném termínu, případně převzetí dodávky odmítnout.

Neúplnou zásilku poštou je nutno neprodleně oznámit do 14 dnů e-mailem na adresu internetovyobchod@stormwatches.cz a při osobním odběru ihned. Na dodatečné reklamace neúplnosti dodávky nelze brát zřetel.

Kupující má při dodání zboží formou profi balíku povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Za případné škody vzniklé během přepravy nebere prodávající zodpovědnost. U poškozené zásilky je nutno neprodleně zahájit reklamační řízení u dopravce.

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

U zboží nakoupeného prostřednictvím e-shopu má zákazník právo do 14 dnů od doruční zboží nárok na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží odesílané a doručené zpět na adresu provozovny Prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, musí být nepoškozené, nenošené, s nepoškozenými ochrannými prvky /ochranná nálepka ciferníku a spodku strojku hodinek/, kompletní /včetně příslušenství, návodů, záručních listů atd./ a s kopií dokladu o koupi.

V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má Prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo snížit částku /obvykle ve výši 20%/, za kterou bude zboží přijato zpět.

Zboží musí být odesláno nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi na adresu provozovny Prodávajícího. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka (nejpozději do 14 dnů) odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží na jím udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou, či jinak na základě vzájemné dohody.

Práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí má vlastnosti, které si strany ujednaly a nemá vady.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními paragrafu 1914 až 1925, 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku) a reklamačním řádem, případně mimosoudním řešením sporu prostřednictvím České obchodní inspekce.

Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré získané osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související a kupující se zpracováním těchto svých údajů souhlasí.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím na elektronickou adresu kupujícího, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím a s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

V případě, že máte zájem o doplňující informace k Obchodním podmínkám STORM nebo máte zájem o úpravu některé z podmínek, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 272 690 112 nebo na e-mailu: petr@stormwatches.cz. Bude-li to jen trochu možné, rádi vám vyjdeme vstříc.