Environmentální politika

Naše firemní environmentální politika je definována snahou k zodpovědnému přístupu v péči o životní prostředí.

Naším cílem je hledat taková řešení, aby naše produkty, výrobní i pracovní postupy co nejlépe chránily zdraví naší planety.

Snažíme se:

 • Nakupovat kvalitní materiály a navrhovat produkty, které dlouhodobě obstojí ve zkoušce času.
 • Používáme vysoce jakostní ocel, která je nákladnější a složitější na výrobu, ale prospívá životnímu prostředí tím, že je odolnější a prodlužuje životnost výrobku.
 • Naše komponenty hodinek jsou díky této prvotřídní nerezové oceli z 90% recyklovatelné.
 • Dbáme o to, aby naše hodinky byly stále řádně funkční a aby majitelům poskytovaly radost tak dlouho, jak je to možné. Děláme to tak, že nabízíme rozsáhlé opravy, které prodlužují životnost našich hodinek. Abychom to podpořili, udržujeme pro výrobky ucelenou zásobu dílů, a to i u modelů s dlouhou životností. Tím se lišíme od většiny designových značek.
 • Zajišťujeme, aby byly v našem servisním oddělení všechny vybité baterie a nepoužité součásti řádně zlikvidovány.
 • Neustále se snažíme omezit využívání letecké dopravy pro přepravu našeho zboží a tím snížit naši uhlíkovou stopu.
 • Naše kancelář a sklady recyklují papír, kartony a obaly, aby se snížilo množství odpadu a pomohlo chránit naše stromy.
 • V našem firemním podnikání prosazujeme politiku přechodu z naftových/ benzínových na elektrická nebo hybridní vozidla.
 • Pro úsporu energie používáme v našich prodejnách i kancelářích pokud možno pouze LED osvětlení.

Recyklace vysloužilých elektrozařízení, baterií a akumulátorů

RECYKLUJTE S NÁMI...

 • Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnost jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení, baterie a akumulátory. Ve spolupráci se společností ASEKOL tak můžete na všech prodejních místech využít vrácení vysloužilého elektrospotřebiče, baterie nebo akumulátoru ZDARMA.

JAK SE ZBAVIT STARÉHO SPOTŘEBIČE NEBO BATERIE?

Poradíme Vám...

 • Spotřebitel má v novém systému nakládání s elektrospotřebiči nebo s bateriemi zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do kontejnerů na komunální odpad ani do přírody na černé skládky!
 • Spotřebitel je informován symbolem níže, že příslušné elektrozařízení nebo baterie nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení nebo baterie. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu. 

Sběrná místa...

Proč recyklovat?

 • Recyklace elektrozařízení a baterií šetří přírodní zdroje a omezuje zátěž životního prostředí. Ročně se v České republice vyprodukují tisíce tun odpadu z elektrických a elektronických výrobků. Velká část z nich končí na skládkách komunálního odpadu nebo ve volné přírodě. Přitom se většina vysloužilých zařízení dá recyklovat a použít při výrobě dalších produktů. Odevzdáním elektrozařízení zajistíte jeho ekologickou recyklaci. 

Další Časté dotazy