Adresát
Internetový obchod: www.stormwatches.cz

Obchodní firma:       Dalibor Kubík

Se sídlem:              Ke mlýnu 1, 149 00, Praha - Újezd u Průhonic

IČO:                      49645609

E-mailová adresa:    info@stormwatches.cz

Telefonní číslo:        +420 272 690 112

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*):

  • Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
  • Číslo objednávky:
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*) a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)
  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • Email:
  • Telefon:

 

 

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

 

(podpis)______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej zaslat poštou nebo vložit do zásilky s vráceným zbožím).