Bankovní spojení v eurozóně

Jméno banky: Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky

Bankovní účet 

IBAN: 

BIC/SWIFT: 

Účet je vedený v eurech v eurozóně (Slovensko).

Variabilní symbol je číslo Vaší objednávky.


Bankovní spojení v ČR

Jméno banky: Fio banka, a.s.

Bankovní účet

IBAN:

BIC/SWIFT: 

Účet je vedený v korunách.

Variabilní symbol je číslo Vaší objednávky.